complex project wrocław

Firma działa na rynku od kilkunastu lat , zajmujemy się doradztwem projektami i wykonastwem wszelkiego rodzaju inwestycji, przeprowadzamy analizy, wykonujemy projekty z kompleksowym opracowaniem i strategią działania. Jeśli inna firma odmówiła wykonania projektu lub inwestycji, nie ma problemu zajmiemy sie tym, trudne zlecenia to nasza specjalność. Dostarczamy materiały budowlane dla potrzeb inwestycji. Klient niczym nie musi się martwić, wszytko jest zamawiane dostarczane i wykonywane przez naszą firmę.

O NAS

Nasze doświadczenie to klucz do wykonania inwestycji pomagamy klientowi w załatwianu dokumentów:

 

procedur i harmonogramów w postępowaniu administracyjnym np. przy uzyskaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji lokalizacyjnych;

 

weryfikacji koncepcji oraz projektów wykonawczych;

 

opinii technicznych i raportów dotyczących stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych;

 

wsparcia technicznego w procesie podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości, rozpoczęciu inwestycji itp.

Zajmujemy się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie:

 

konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

 

instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodociągowych p.poż.,

 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

 

sieci i przyłączy,

 

budowli hydrotechnicznych,

 

infrastruktury drogowej.

Wykonujemy:

 

koncepcje

 

projekty budowlane

 

projekty przetargowe

 

projekty wykonawcze

 

opinie techniczne, ekspertyzy, studia wykonalności itp.

w zakresie m.in. budynków biurowych, handlowych, mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej np. szkoły i przedszkola oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych takich jak jazy, przepławki dla ryb,

wały przeciwpowodziowe, regulacje i renaturalizacje rzek, zbiorniki retencyjne.

<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ludzie-na-spotkaniu-z-diagramami_1372810.htm">Zaprojektowane przez Freepik</a>

complex project

Zaprojektujmy przyszłość rozwoju inwestycji budowlanych w Polsce.

Doradzimy, wykonamy skomplikowane prace związane z inwestycją naszego klienta.

DORADZTWO

PROJEKTOWANIE

Strony internetowe personalizowane dla klientów, tworzenie wizerunku firmy w internecie, obsługa stron www, pozycjonowanie stron internetowych.

sieci internetowe, telefoniczne, inteligentne domy, sieci elektro-energetyczne.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

 

e-mail:biuro@complex-project.pl

tel. (71) 307-05-37

fax. (71) 711-77-10

kom. 506-192-122

 

 

Complex Project Sp. z o.o.

ul.Międzyleska 6E

50-514 Wrocław

NIP 8992820689

KRS 0000682404

TECHNOLOG

 

e-mail: technolog@complex-project.pl

kom. 792-700-041

KONSTRUKTOR

 

e-mail: konstruktor@complex-project.pl

kom. 570-350-837

KSIĘGOWOŚĆ

 

e-mail: ksiegowosc@complex-project.pl

kom. 519-181-078

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 000 zł