complex project wrocław

Nasze doświadczenie to klucz do wykonania inwestycji pomagamy klientowi w załatwianu dokumentów:

 

procedur i harmonogramów w postępowaniu administracyjnym np. przy uzyskaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, decyzji lokalizacyjnych; 

 

weryfikacji koncepcji oraz projektów wykonawczych;

 

opinii technicznych i raportów dotyczących stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych;

 

wsparcia technicznego w procesie podejmowania decyzji o zakupie nieruchomości, rozpoczęciu inwestycji itp.