complex project wrocław

Zajmujemy się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie:

 

konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodociągowych p.poż.,

instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

sieci i przyłączy,

budowli hydrotechnicznych,

infrastruktury drogowej.

 

Wykonujemy:

 

koncepcje

projekty budowlane

projekty przetargowe

projekty wykonawcze

 

opinie techniczne, ekspertyzy, studia wykonalności itp.w zakresie m.in. budynków biurowych, handlowych, mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej np. szkoły i przedszkola oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych takich jak jazy, przepławki dla ryb,wały przeciwpowodziowe, regulacje i renaturalizacje rzek, zbiorniki retencyjne.